આરોગ્ય વિભાગમાં ભરપૂર નોકરીઓ છે, માત્ર આ લાયકાત જરૂરી છે, પગાર રૂ. 39000થી વધુ હશે

BPSC ભરતી 2024

આરોગ્ય વિભાગમાં ભરપૂર નોકરીઓ છે, માત્ર આ લાયકાત જરૂરી છે, પગાર રૂ. 39000થી વધુ હશે

આરોગ્ય વિભાગમાં નોકરી શોધી રહેલા યુવાનો માટે આ એક સારી તક છે. આ માટે, બિહાર પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (BPSC) એ આરોગ્ય વિભાગ હેઠળની મેડિકલ હોસ્પિટલો અને યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજોમાં સહાયક પ્રોફેસર (મેડિકલ) ની જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડી છે. આરોગ્ય વિભાગની આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા અને પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ bpsc.bih.nic.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા 25 જૂનથી શરૂ થશે.
BPSCની આ ભરતી હેઠળ કુલ 1339 જગ્યાઓ ભરવામાં આવવાની છે. ઉમેદવારો આરોગ્ય વિભાગની આ જગ્યાઓ માટે 26મી જુલાઈ અથવા તે પહેલાં અરજી કરી શકે છે. જો તમે પણ આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માંગો છો, તો પહેલા નીચે આપેલી બાબતોને ધ્યાનથી વાંચો.

BPSC માં ફોર્મ ભરવા માટે વય મર્યાદા

બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદા: 45 વર્ષ
પછાત વર્ગ/અત્યંત પછાત વર્ગ (પુરુષ અને સ્ત્રી) માટે વય મર્યાદા: 48 વર્ષ
બિનઅનામત સ્ત્રી, અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ (પુરુષ અને સ્ત્રી) ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદા: 50 વર્ષ
બિહાર રાજ્ય આરોગ્ય સેવા કેડરમાં કામ કરતા ડોકટરોની વય મર્યાદા: 50 વર્ષ

BPSCમાં અરજી કરવા માટે ફી ભરવાની રહેશે

જનરલ, OBC અને EWS કેટેગરી માટે અરજી ફી: રૂ. 300
SC/ST/PWD/મહિલા ઉમેદવારો માટે અરજી ફી: રૂ. 225

આ પોસ્ટ્સ પર પસંદગી પર પગાર આપવામાં આવશે

BPSC ની આ ભરતી માટે પસંદ કરાયેલા કોઈપણ ઉમેદવારને 15600 રૂપિયાથી 39,100 રૂપિયા સુધીનો પગાર ચૂકવવામાં આવશે.
BPSC ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટેની લિંક
BPSC ભરતી 2024 સૂચના

આના આધારે નોકરી મળશે

BPSC અનુસાર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પરિમાણોના વિગતવાર મૂલ્યાંકન પછી ઉમેદવારોની આ પોસ્ટ્સ માટે પસંદગી કરવામાં આવશે. તમે તેના વિશે નીચે વિગતવાર વાંચી શકો છો.
70 ટકાથી વધુ: 5 ગુણ
65 ટકાથી વધુ: 4 ગુણ
60 ટકાથી વધુ: 3 ગુણ
55 ટકાથી વધુ: 2 ગુણ
50 ટકાથી વધુ: 1 ગુણ

Leave a Comment